Hopp til innholdet

Håndtering av varsel om tvangsfullbyrdelse og tvangsinndriving

  Et varsel om tvangsfullbyrdelse og tvangsinnkreving vil si at den du skylder penger vil kreve gjenstanden tilbake eller få den tvangssolgt for å dekke inn et krav disse har. Eksempler på gjenstander som kan kreves tvangssolgt kan være alt fra løsøre slik som tv og data, bil og eiendom/bolig.

  Tvangsfullbyrdelse kan oppleves dramatisk for dem det gjelder, i 2019 var det registrert 22404 saker såkalte tvangssaker i norske domstoler. Heldigvis løses ofte disse sakene ved at man lager en privat gjeldsordning direkte med kreditor, eller ved at man refinansierer lån og krav for å unngå tvangssalg og betaler hele det forfalte kravet til kreditor.

  Hva er tvangsfullbyrdelse?

  Dersom et firma eller bank har et krav mot deg som du ikke får betalt frivillig, kan disse kreve inn betaling via tvang ved hjelp av namsmyndighetene. Betalingen kan da tvangsgjennomføres ved at eiendeler du har, for eksempel løsøre, bil, båt eller bolig tvangsselges. Den som har penger til gode får dekning for sitt krav ved tvangssalget.

  For at en tvangsfullbyrdelse skal kunne gjennomføres må det foreligge et tvangsgrunnlag. Eksempler på et tvangsgrunnlag er bl.a:

  • Dom eller kjennelse av en norsk domstol
  • Avgjørelse av annen norsk myndighet som har virkning som dom, f.eks. forelegg fra plan- bygningsmyndighetene mot den som har unnlatt å etterkomme pålegg eller forbud gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven
  • Vedtatt forelegg angående betaling av bot etter straffeprosessloven
  • Rettsforlik inngått for norsk domstol
  • Gjeldsbrev som inneholder vedtakelse av at gjelden kan inndrives uten søksmål
  • Pantobligasjon
  • Lovbestemt panterett, f.eks. pant for skattekrav etter lov om eiendomsskatt til kommunene og for årsavgift for vann og kloakk
  • Skriftlig avtale om leie av fast eiendom som inneholder vedtakelse av at tvangsfravikelse kan kreves når leien ikke blir betalt
  • Oppsigelse i husleieforhold når oppsigelsen fyller husleielovens vilkår og søksmål om oppsigelsens gyldighet ikke er reist innen lovens frist.
  Omstartlån: UnoFinans sammenligner opptil 21 forskjellige banker for deg.
  Det er uforpliktende å søke og UnoFinans tar ingen betaling av kunden. De fleste bankene svarer med sine tilbud i løpet av et par timer, og søkerene kan selv gå inn på unofinans.no og vurdere renter og månedsbeløp.

  Effektiv rente i henhold til Forbrukertilsynets retningslinjer for markedsføring av boliglån er 6,58% ved et lån på 2 millioner over 25 år, kost kr. 2.009.071, totalt 4.009.071
  Besøk Unofinans her.

  Vanlige årsaker til tvangssalg og tvangsfullbyrdelse er bl.a:

  • Manglende betaling på gjeld og lån.
  • Ubetalt fellesleie i borettslag eller sameie.
  • Når styret i et sameie eller borettslag krever tvangssalg på bakgrunn av brudd på særlige regler.

  Ryddelån i vanskelige økonomiske situasjoner

  Et lån som samler småkrav, inkassogjeld og annen utestående fordringer kan gjøre det lettere å få økonomien på fote igjen. Slike omstartslån gis til personer som kan stille med sikkerhet i eiendom, også om man har dårlig kreditt eller betalingsanmerkninger fra før.

  Slike lån har ofte en betydelig lavere rente enn tradisjonelle refinansieringslån, og prosessen kan gjennomføres på nett. Gratis og uforpliktende.

  Eksempel på rente ved et omstartslån med sikkerhet i bolig eller eiendom:

  • Effektiv rente 6,65% ved lån på 2 mill. over 25 år, kostnad kr. 2.033.291, totalt kr. 4.033.291,-
  • Bli kredittverdig
  • Må eie bolig eller eiendom
  • Må ha inntekt. NAV ufør aksepteres.
  • Inkasso og betalingsanmerkninger aksepteres.

  Ved å refinansiere med sikkerhet i bolig kan man bake eksisterende gjeld, lån og inkasso inn i et nytt huslån slik at betalingsanmerkninger fjernes, og man blir kredittverdig igjen.

  Nedenfor i tabellen kan du se hva slags krav som stilles for å gi lån til refinansiering av inkasso med sikkerhet i bolig eller eiendom.

  • Har inntekt (fast, variabel, selvstendig)
  • Norsk statsborger eller bosatt i Norge i minimum 3 år
  • Alder 18 – 70 år
  • Inntil 6 låntakere og 4 realkausjonister
  • Enten for refinansiering med sikkerhet i eksisterende bolig eller for kjøp av ny bolig

  Lånevilkår

  Lånebeløp250,000 – 10,000,000 NOK
  Nedbetalingstid1 – 30 år
  Rente3.99 – 14.49 %
  Effektiv Rente3.99 – 14.49 %
  Aldersgrense18 – 80
  Rentefritt for nye kunderNei
  Godtar betalingsanmerkningerJa
  Inntektskrav120,000 NOK
  Etableringskostnad2,000 NOK
  Administrasjonsavgift35 NOK
  Eksempel: Representativt eksempel: Boliglån kr 2 500 000, nominell rente på 5,99% p.a., 30 års nedbetaling, fakturaomkostninger på kr 35 per måned (Avtalegiro), etableringsgebyr på kr 100 000 (4% av lånebeløp), gir månedlige terminbeløp på kr 15 607. Effektiv rente 6,57% p.a. Kostnad: kr 3 118 415. Totalt: kr 5 618 415.

  Namsmannen og tvangsfullbyrdelse

  Når det gjelder saker med tvangsinnkreving og tvangsfullbyrdelse, vil noen saker starte i retten, mens andre saker starter hos namsmannen. Namsmannen vil som oftest håndtere saker som dreier seg om tvangssalg av løsøre og tilbakelevering av gjenstander hvor kreditor har salgspant, f.eks ved manglende innbetaling av billån.

  Namsmannen har også ansvaret for den fysiske innkrevingen av krav og eiendeler.

  Tvangsfullbyrdelse i gjeld uten pant?

  Dersom man har gjeld eller lån uten pant, kan fremdeles slike krav kreves inn via tvangsfullbyrdelse i eiendom eller løsøre. Noen ganger er dette beskrevet i gjeldspapirene man signerte når man tok opp lånet eller kredittkortet, slik at kreditor(banken) kan gå utenom tingretten for å kreve inn dekning for lån/gjeld.

  I slike saker hvor det ikke er stilt sikkerhet for lån/krav starter saken hos namsmannen, her vil det starte en utlegg sak, som er første skritt mot tvangsfullbyrdelse. Når utleggsaken er gjennomført vil dette gi pant i skyldners eiendeler, som senere kan tvangsselges.

  Begjæring om tvangsdekning i fast eiendom

  Betaler man ikke boliglån eller annen gjeld, kan den som har pant i eiendom/bolig via utleggspant eller pant i henhold til pantobligasjon, kreve eiendommen tvangssolgt.
  Saker om tvangssalg behandles av tingretten og det kreves flere steg før tvangssalg av bolig kan fullbyrdes.

  • Før begjæring om tvangsdekning må det ha gått 2 uker etter at skyldner har mottatt et skriftlig varsel. I dette varselet skal det oppgis at kravet vil fullbyrdes dersom ikke kravet blir oppfylt.
  • Deretter vil retten gi den saksøkte en måned på å uttale seg før retten beslutter om tvangsdekningen skal gjennomføres.
  • Normalt oppnevnes det en medhjelper, f.eks en eiendomsmegler i å håndtere salget. Dersom retten mener det er nærliggende fare for at eiendommen kan ødelegges eller at saksøkte vil vanskeliggjøre salget, kan retten bestemme at saksøkte skal flytte fra eiendommen.

  Hvordan håndtere varsel om tvangsfullbyrdelse og tvangsdekning

  Det er lurt å ta tak i problemene i en tidlig fase, da vil det ofte være mye lettere å finne gode løsninger sammen med den du skylder penger. Det første man bør gjøre er å skaffe seg en oversikt over, og sette seg inn i sin egen privatøkonomi. Starter man denne prosessen tidlig vil det være enklere å unngå alvorlige konsekvenser senere.

  • Alltid ha god oversikt over din egen privatøkonomi, f.eks ved å bruke vår gratis gjeldsoversikt eller ved å lage et budsjett.
  • Forsøk å innfri deler av gjelden ved f.eks salg av løsøre og tilby dette, samt en nedbetalingsavtale til kreditor.
  • Unngå tvangssalg ved å refinansiere gjelden du har, det finnes flere muligheter for å samle både inkassogjeld og annen gjeld inn i et nytt refinansieringslån, også om du har betalingsanmerkning.
  • Dersom prosessen ikke lar seg stoppe og et tvangssalg er uunngåelig, vil det ofte lønne seg å selge boligen selv. Boliger som selges på tvangssalg oppnår som regel en lavere pris enn boliger som selges privat.

  Ubetalte regninger, inkassokrav, gebyr og strafferenter kan fort bygge seg opp og bli en uhåndterlig gjeldsbyrde som gjør det svært vanskelig og få orden på økonomien igjen.

  Opplever man store økonomiske utfordringer er det viktig å ta tak så raskt som mulig, dersom du har en god kredittscore kan du refinansiere gjeld og lån på vanlig måte, for å få best rente kan det være lurt å ta en årlig sjekk på om rentene har senket seg siden sist.

  Dersom du har betalingsanmerkning eller inkassogjeld kan man refiansiere inkasso og andre småkrav inn i et nytt lån med sikkerhet i bolig. Lån med sikkerhet i bolig har ofte lavere rente enn tradisjonelle refinansieringslån, noe som øker muligheten for å få kontroll over privatøkonomien igjen.

  Lån med sikkerhet i bolig kan man også gjennomføre for å unngå tvangssalg ved refinansiering av bolig eller eiendom.