Sjekk din egen kreditthelse og se om du har en god kredittscore på nett. Få tips til hvordan du kan forbedre din egen personlige kredittscore og utnytt mulighetene en god kreditthelse gir deg.

En god kreditthelse er avgjørende for gode betingelser fra der du kjøper tjenester, spesielt med tanke på lån og refinansiering av gjeld vil en god personlig kredittscore ha mange fordeler, men også innen forsikring, leasing og mye mer.

Sjekk din egen kredittscore /Defero.no

Hva er en god kreditthelse?

Kreditthelse / kredittscore består av ett tall fra 1 til 1000. Dette tallet representerer den økonomiske stabiliteten og evnen en person har til å møte sine forpliktelser de neste 12 månedene.

Visste du at med en kredittscore over 560 vil du automatisk kunne bli godkjent for lån?

I Norge er det kredittbyråer som f.eks Experian som utarbeider disse tallene. Kredittbyråer ser på en rekke data som de henter inn fra blant annet lånegivere, finansielle institusjoner og offentlige registre. Hos den Norske tjenesten Defero.no kan du sjekke dine egne tall helt gratis og samtidig få egne tilbud som er beregnet for din kreditthelse.

Eksempel på fordelen med høy kredittscore Bilde: Defero.no

Hvordan få bedre kredittrating?

For å få en høyere kredittscore og bedre kreditthelse er det en rekke ting som hjelper.

  • Stabilitet

Om man stadig skifter bo-adressen kan dette påvirke kreditt scoren din negativt. Derimot om man bor på samme sted over tid og i tillegg er gift/samboer bidrar det positivt.

  • Inntekten din

Ha ett stadig fokus på å øke – eller ha en oppadgående stabil inntekt. En inntekt som varierer veldig fra år til år vil påvirke kredittratingen negativt. Se også forslag til hvordan du kan øke inntekten din.

  • Disponibel inntekt

Din disponible inntekt er penger du har igjen etter at utgiftene dine er betalt. Dette er ett tall som spesielt banker er opptatt av når de skal gi deg boliglån, men også kreditt. Se hvordan du kan senke dine faste utgifter.

  • Punktlighet

Betaler du regningene dine i tide vil dette ha en positiv effekt på kreditthelsen din.

  • Gjeldsgrad

Gjelds registeret er trådt i kraft og denne vil spille inn i din fremtidige kredittscore. Her er hvordan du kan regne ut din egen gjeldsgrad og nettoformue.

  • Enkeltpersonforetak

Hvis du er selvstendig næringsdrivende kan det påvirke din kredittrating. Dette er i hovedsak fordi at en selvstendig næringsdrivende ofte ikke betaler trygdeavgift og vil derfor ikke ha krav på dagpenger ved en eventuell konkurs i bedriften.

Sjekk din kreditthelse på 1 – 2 – 3

Hvis du er nyskjerrig på din egen kredittscore så har den Norske tjenesten Defero.no gjort det enkelt – og gratis for deg å sjekke deg selv.

Defero jobber for å kunne gi deg de beste betingelsene markedet kan tilby. Basert på din egen kredittscore får du dermed automatisk utarbeidet uforpliktende tilbud som er helt unike for deg og din kreditthelse.

Du verifiserer deg via bankid og godkjenner at du blir sjekket. Defero.no tar seg av resten på en trygg måte og krypterer blant annet informasjon slik at den ikke kommer på avveie for utenforstående.


Er det viktig med kredittscore?

De færreste nordmenn har idag en god oversikt over sin egen kredittscore og vet lite om hva en god eller dårlig kreditthelse betyr for deres privatøkonomi. Ved en potensiell lånesøknad, refinansiering eller også re-forhandling av lån, forsikring og mer, vil kredittratingen din bety mye for hvilket rentenivå og betingelser du kan få.

Din kredittrating er personlig

Din kredittscore er personlig og tallet lages på individuell basis. Det betyr at selv om du er gift eller er samboer med en person med dårlig kredittscore har ikke dette betydning for din egen rating.

Hvis dere derimot skulle ta opp gjeld og lån sammen vil en kredittvurdering gjennomføres delt på dere begge.

Kredittsjekk meg selv?

Det er fullt mulig å kredittsjekke deg selv via gratistjenesten Defero.no. Du får en god og visuell oversikt over din egen kreditthelse og hva du eventuelt kan gjøre for å forbedre den.Your SEO optimized title