Hopp til innholdet

Alternativ investering – Invester i annet enn aksjer og fond

  Det finnes mange investeringsmåter og investeringsmetoder som er gode alternativ til tradisjonell aksje og fondssparing. En slik investeringsmåte er såkalt «Crowdlending».

  Du har kanskje allerede hørt om crowdfunding eller «spleis» hvor mange mennesker kan gå sammen om å støtte en god sak eller et produkt man har tro på. Crowdlending foregår nogenlunde likt, men her går mange mennesker sammen om å gi lån til oppstartsbedrifter eller firma som trenger kapital for å vokse.

  Her kan man investere det man ønsker, men minimumsum på Kameo.no er 500 kroner. Du som investor tjener renter på lånet når det tilbakebetales.
  Her skal vi se litt på hvilke muligheter som finnes innen folkefinansiering og crowdfunding.

  Hvem passer en slik investering for?

  Crowdfunding og folke-finansiering har ingen lang tradisjon i Norge, her godkjente finanstilsynet de første plattformene for slik handel så sent som i 2018, mens det i andre land som Sverige, Storbritannia og Tyskland er et godt utviklet nettverk for brukerfinansiering.

  Fra rapporten: Shifting Paradigms

  I rapporten Shifting Paradigms kan vi for eksempel se at den store majoriteten av utlånere i Tyskland er mennesker med «normal», eller middels inntekt.  Kan man tape penger?

  Som med alle investeringer tar man en risiko. Jo høyere rente og avkastning, jo høyere vil som regel også risikoen være.
  Når en som har lånt penger ikke betaler tilbake vil plattformene for crowdfunding ofte ha avtaler med forskjellige inndriverselskaper (som f.eks Lindorff). Disse selskapene vil utifra risikoklasse gi deg mellom 70 og 90% av beløpet som dem klarer å drive inn.

  Hos Kameo.no kan du lese mer om hvordan du kan beregne risikoen selv. Her kan du også se statistikk som forteller hvor mange lån som ikke ble tilbakebetalt i de nordiske markedene.

  Slik fungerer crowdlending via Kameo.no

  Invester penger i gode ideer

  Hos Kameo.no kan du bla igjennom mange forskjellige investerings muligheter, det kan være noe så enkelt som en brødbakemaskin, hjelpe en tur arrangør med å pusse opp en båt, eller være med på å finansiere et million-klasse lån innen eiendom.

  Finansier lån til eiendom og bedrifter via Kameo.no

  Invester i eiendom og lån til private og bedrifter

  En annen spennende mulighet er å investere penger i lån og eiendom. Her kan du være med å finansiere byggeprosjekter eller et refinansieringslån til bedrifter og private.

  Kameo.no er opprinnelig et Danske selskap som har etablert seg i Norge. Selskapet har lang erfaring med folkefinansiering fra Danmark og satser på markedet eiendomslån – og bedriftslån.

  Dersom du ønsker å investere kan du lese mer om crowdfunding lån og crowdlending investering, en smart måte å tjene renter hver måned. Start med crowdlending for 500 kroner eller mer.

  Hos Kameo kan du velge blant mange forskjellige prosjekter og på den måten kan du bygge deg opp din egen investering og eiendomsportefølje. Kameo opplyser at forventet snitt avkastning vil være på omkring 9.8%, men dette avhenger alltid av hva slags risiko man er villig til å godta.


  Kredd.it gir folkefinansierte lån. Et vanlig eksempel er en person som ønsker et refinansieringslån med løpetid på 1-5 år og som får bedre renter enn hva en tradisjonell bank vil kunne tilby.

  • Avkastning varierer etter risikoklasse, normalt mellom 3 og 8%
  • Det er alltid en risiko ved å låne ut penger. Hos Kredd.it er lånene forsikret slik at du uansett får igjen mellom 72% og 90% av utestående beløp dersom låntaker har misligholdt lånet med mer enn 60 dager(varierer utifra risikoklasse).

  Fra rapporten: Shifting Paradigms

  Interessen for crowdfunding i Norge

  Det er en økende interesse og kunnskap om crowdfunding her i Norge. Faktisk åpnet universitet i Agder et forskningssenter innen feltet i September 2019. Crowdfunding Research Center, som senteret heter, skal tilby kompetanse og forskningsmateriale til offentlige og private aktører i markedet.

  Men, vi er fremdeles langt bak andre nordiske land. Dette kan ha en sammenheng med at Nordmenn typisk investerer mer i egen bolig enn våre naboer, men også at ideen bak alternativ finansiering ikke er godt kjent i befolkningen enda.

  Les gjerne mer om hvordan du kan investere i lån, crowdfunding investering, refinansiere gjeld eller unngå tvangssalg av bolig og eiendom ved å refinansiere med sikkerhet.